Fundusz Caritas Dzieciom


Fundusz Caritas Dzieciom – to narzędzie pomocowe powołane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej we wrześniu 2013 roku. Jego celem jest finansowanie dożywiania, operacji, stypendiów, wypoczynku letniego i zimowego oraz wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu archidiecezji lubelskiej.

Logo FCD wersja ostateczna

W 2013 roku Fundusz sfinansował 20 000 tys. ciepłych posiłków dla dzieci, 400 wyprawek szkolnych, 500 dzieci wyjechało na kolonie. Przekazaliśmy 76 700 tys. zł na operacje dla najmłodszych, w 2014 roku na ten sam cel przekazaliśmy już 147 374,76 zł. W 2014 roku Fundusz Caritas Dzieciom sfinansował 38 164 ciepłych posiłków dla potrzebujących dzieci (62 902,36 zł); 142 dzieci otrzymało stypendia socjalne na kwotę 35 580 zł; 500 dzieci otrzymało wyprawki szkolne oraz wyjechało na wakacje.

Wciąż jednak potrzeby przewyższają nasze możliwości.

Dlatego organizujemy już TRZECIĄ edycję „Biegów Sponsorowanych” (zobacz biegi w 2013 roku). Zawody odbędą się w Lubartowie, Chełmie, Krasnymstawie, Łęcznej, Nałęczowie i Lublinie. Pozyskanie w ten sposób środki finansowe zasilą działania Funduszu Caritas Dzieciom. Wysiłek zawodników i sponsorów zapewni potrzebującym dzieciom z terenu naszej archidiecezji ciepłe posiłki, dofinansowanie do operacji i rehabilitacji, wakacje, stypendia i wyprawki szkolne. Tak więc „NOGI ZA PAS BIEGNIE CARITAS!”

W tym roku jak w poprzednich latach zbieramy środki na działania Funduszu Caritas Dzieciom.

3

Rejestracja zawodnika