Polityka prywatności


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej (zwane dalej Caritas) a także oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Caritas, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Caritas wyłącznie w celu udzielenia i realizacji wsparcia, wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości, prowadzenia działalności statutowej, realizacji operacji związanych z wpłatami online, ewentualnego przesyłania mi podziękowań od Caritas lub też będą przetwarzane przez inne podmioty, którym Caritas powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego przygotowywania lub przesyłania podziękowań dla mnie jako darczyńcy. Podanie danych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści udostępnianych danych, ich poprawiania i usunięcia.

Klauzula informacyjna RODO